ג'נסיס תיירות


המידע המובא להלן הינו חלק בלתי נפרד מהזמנת שירותי התיירות ומהווה ביחד עם פרטי ההזמנה את חוזה ההתקשרות בין החברה לבין הנוסע. בכל מקרה של חילוקי דעות, יחייבו תנאים אלו ולא יטען כי מי מהנוסעים לא קרא ו /או הופנה לתנאים א
לו:

ג'נסיס טורס בע"מ, ח.פ. 513225334 שר משרדיה ברח' בן גוריון 1, בני ברק.

מדיניות פרטיות

בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 חברת ג'נסיס טורס (להלן:"ג'נסיס") ו/או אתר האינטרנט של החברה, מחויבים על שמירת פרטיות הגולשים ו/או הנרשמים לתפוצת המיילים. ג'נסיס מבקשת להדגיש כי לא ייעשה כל שימוש במידע זה שהינו חסוי וישמש אך ורק לדיוורים הקשורים לחברה ובתחום התיירות ובהסתמך על אישור של הגולש לקבלת מידע כזה. יוגדר כי כל מטרת מאגר מידע אם ישנו כזה הינה בראש ובראשונה שמירה על קשר ושירות עם לקוחות החברה כמו גם שליחת הצעות אטרקטיביות לרישומי המאגר שהביעו הסכמתם לכך. כמו כן בכל דיוור עתידי, מתחייבת החברה להתקין לינק או אמצעי טכנולוגי אחר לצורך הסרת המשתמש ממאגר המידע. מאגר המידע מנוהל באופן קפדני עם מנהל מאגר שיוסמך לכך ועליו יחולו כל הכללים המתחייבים בחוק. יודגש כי לא חלה כל חובה שהיא למסירת מידע. וכל מסירת מידע להתקשרות: מייל ו/או טלפון הינה בכפוף להסכמה ו/או בקשה. כמו כן יודגש כי חברתנו לא תאסוף כל מידע זולת פרטיי התקשרות ואשר יינתנו ע"י מוסר המידע ובהסכמתו.

כללי

כל הזמנה באתר זה תבוצע אל מול נציג בלבד וכי כל הצעה כאמור באתר זה הינה בגדרהצעה בלבד ואינה מחייבת, האתר אינו מציע שירותי הזמנה ישירים און ליין ועל כן כל הצעה הינה בסטאטוס של בקשה בלבד עד לקבלת אישור סופי מספקי התיירות השונים בחו"ל. תשלום על כל שירות אינו מהווה אסמכתא סופית ומהווה אישור לקבלת תשלום בגין שירות מוזמן אך לאו דווקא מאושר באופן סופי.

שייט

תנאי הביטול בעסקה כפופים לדמי הביטול של חברת השייט. דמי הטיפול של "ג'נסיס" ישולמו ללא קשר לדמי הביטול של חברת השייט ועפ"י הקבוע במדיניות החברה ולא יפחתו מ סך של 50 דולר לנוסע.

בחברות השייט השונות מוצעים מעת לעת, חדרים במחיר מיוחד ו/או מבצע ו/או מסוג גרנטי : לידיעתך: בחדרים הללו קיימים תנאים מיוחדים ונוקשים כדוגמה: קבלת מספר החדר רק ביום העליה לאונייה, אפשרות להעברה לחדר אחר במהלך השייט (חברת MSC) אי הבטחה לחדרים צמודים, לא ידוע סידור המיטות, לעיתים שדרוג חדר גרנטי יכול להיות לקומה נמוכה יותר. במידה ומוזמן תא עם מרפסת על בסיס גרנטי, יתכן מצב בו המרפסת תהיה עם נוף מוסתר/נוף פנימי לתוך האוניה.

כל הזמנה מחויבת בשליחת צילומי דרכון במעמד ההזמנה. במידה ומכל סיבה שהיא הלקוח לא ישלח את צילומי הדרכון, אין חברתנו תישא באחריות לטעויות באיות, תוקף, או כל בעיה אחרת הנובעת מאי שליחת צילומי הדרכון כבר במעמד ההזמנה.

 כל שינוי באיות השם לאחר אישור ההזמנה יחויב בסך דמי השינוי הנגבים על פי ספק השירות.

חלק ממסלולי השייט כוללים עצירה ביעדים להם נדרשת אשרת כניסה. בירור וטיפול באשרות הינן באחריות הנוסע. המחירים לשייט הינם לבעלי דרכון ישראלי בלבד.

שינוי הזמנה בתאריך או שמות נוסעים ייחשב כביטול לכל דבר ועניין, למעט אם ניתן אישורהספק לכך מראש ובכתב.

צ'ק אין לפני עליה אונייה מוגש בד"כ כשירות לנוסע, אך יש להבהיר, כי האחריות הבלעדית לוידוא ביצוע ובדיקה של הליך הצ'ק אין הינו על הנוסע בלבד. חברתנו לא תהיה אחראית על כל בעיה בהליך זה שלא הופנה אליה לפחות 7 ימי עבודה בטרם מועד הנסיעה.

חברות שייט אינן מאפשרות עלייה לנשים בהריון החל משבוע מסוים. באחריות הנוסעת לוודא התנאים המדויקים במגבלת עלייה לאונייה וכן חובה להצטייד באישור רופא אודות שבוע ההיריון המדויק הרלוונטי למועד ההפלגה וכשירות לשייט.

במקרים מסוימים עלול הלקוח להידרש לשלם את עלות הטיפים מראש בארץ. במקרה כזה לא יידרש לשלם גם באנייה. במקרה בו האפוטרופוס אינו נוסע עם ילדיו, יש להצטייד באישור נוטריוני מהוריו הביולוגיים ו/או מהאפוטרופוס שלהם.

במידה ואישור הויזה של אותה מדינה הינו חד פעמי, חברת השייט עלולה שלא להעלות את הנוסע כיוון שזו כניסה נוספת. במידה ולנוסע אישור עבודה בארה"ב GREEN CARD אין משמעות הדבר שעלייותו לאניה אינה מחייבת ויזה ובכל מקרה נדרש אישור חברת השייט.

במידה וחברת השייט משנה את מסלולה לאחר שהונפקה הויזה הרי שאין כל התחייבות או מחויבות מצד חברת השייט לטפל בהנפקת הויזה או בשינוי תאריך הויזה.

סיורי חוף אונייה: לחברתנו אין כל אחריות לסיורי החוף של האונייה בשום צורה שהיא (מחיר, מסלול, הדרכה איכות וכיוצ"ב)

במידה והאנייה החליטה מכל סיבה שהיא לשנות את מסלולה אין לחברתנו ו/או לחברת השייט כל מחייבות כלפי העלויות שיידרשו אם יידרשו להסדרת סיור החוף מחדש הן אם אורגן ע"י הלקוח ו/או אורגן ע"י חברתנו.

על פי נהלי הבטיחות של חלק מחברות השייט, חל איסור לילדים מתחת לגיל 6 לישון במיטה עליונה.

תשומת לב, בחלק מהאניות קיימות מעטפות שנועדו לצורך תשלום טיפים, מעטפה זו הינה מעטפת רשות רק במידה ותבחרו להוסיף עוד טיפים אך היא איננה מחליפה את התשלום בדסק הקבלה שאותה חובה עליכם לשלם.

בסיורי חוף פרטיים המתארגנים מבעוד מועד מהארץ יש לקחת בחשבון שהאוטובוסים עלולים להמתין מחוץ לשערי הנמל.

מסלולי השייט עלולים לכלול יעדים עם מזג האוויר משתנה ו/או טרופי, ובהם עשויים לרדת גשמים ורוחות חזקות ואף הוריקן. חברת השייט ו/או גולדן טורס מקבוצת אחים אברהמוף בע"מ, אינן יכולות ליטול אחריות כלשהי למזג אוויר ו/או שינוי במסלול או שירותים אחרים כלשהם שלא ניתנים לאספקה כתוצאה מנסיבות שמחוץ לשליטתנו ("כוח עליון": כל אירוע שהספק הרלוונטי לא יכול לצפות או להימנע גם לאחר נקיטה באמצעי הזהירות הסבירים. כולל: מלחמה או איום בשכזה , פעולות טרור או איום בשכזה, מהומות, מרי אזרחי, שביתה, אסון טבע או גרעיני, סיכוני בריאות, מגיפות ונסיבות דומות כלשהן שמחוץ לשליטתנו.

יודגש כי אין חברתנו ו/או הספק מתחייבים להצמדת חדרים או קומה והכול בגדר בקשה בלבד.

בכל האניות מתקיימים מופעים, ו/או מופעי בידור בערבים. לעיתים עקב כמות נוסעים גדולה אין מספיק מקומות עבור כל הנוסעים. מומלץ לשמור מקומות ו/או להגיע מוקדם לאולם המופעים. בחלק מהחברות ניתן להסדיר מקום בהליך הצ'ק אין לאוניה. חברתנו לא תהיה אחראית להסדרה ו/או הבטחה של מקום באירועי הבידור באנייה.

בחלק מחברות השייט ניתן לרכוש ביטוח ביטול וזאת עפ"י התנאים של כל חברה וחברה. מובא לידיעתך כי חברות השייט עלולות לעדכן את מחיר השיוט בשל עליית מחירי הדלק.

דמי ביטול לשייט

כל נוסע אשר יבצע הזמנה באתר/דרך הסוכן יחוייב לאשר תנאי ביטול לשייט. לכל חברת שייט יש תנאים שונים ולכן תנאים אלה משתנים ע"פ ההזמנה שבוצעה.

אשרות כניסה

 למדינות שונות נדרשים אשרות כניסה שונות בכל מקרה ומצב מוטלת חובה מלאה על הנוסע לוודא את הצורך בוויזה ולאחר מכן חובתו המלאה של הנוסע לוודא כי בידיו כל המסמכים הנדרשים לביקור ביעד אליו הוא מתעתד לנסוע.

תנאים כללים

הבטחת מחיר - הלקוח יוכל להבטיח לעצמו את המחיר שניתן לו ביחס להזמנתו רק בהתקיים בו זמנית התנאים הבאים: תשלום מלא של ההזמנה במועד ביצועה, כרטוס חומר הנסיעה. אם לא התקבל מלוא התשלום בגין ההזמנה, כל תוספת עלות הנובעת משינוי בתעריפי הטיסות, שיעורי ההיטלים בארץ ו/או בחו"ל, המיסים, ההיטלים והאגרות בארץ ו/או בחו"ל, שערי החליפין של המטבעות השונים לדולר ארה"ב ו/או אירו, היטלי דלק ו/או שערי החליפין, תחול על הנוסע בלבד.

דמי ביטול/שינוי -  על כל ההזמנות חלים דמי ביטול/שינוי מרגע אישורן גם במקרים של אי  מימוש ההזמנה מכל סיבה שהיא. חתימתך מהווה אישור להזמנה.

תשלום בכרטיס אשראי יחויב בדמי גבייה של 2%

דרכון -  תוקף הדרכון חייב להיות חצי שנה מיום הנסיעה לפחות. עליך לבדוק צורך באשרות כניסה למדינות הביקור בנסיעתך. חובה עליך לציין אם הנך בעל אזרחות זרה/כפולה/תעודת מעבר או במידה וקיבלת אשרת כניסה חד פעמית ואתה עולה לשייט.

חיסונים יש לוודא המלצות משרד הבריאות.:

http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=73HYPERLINK "http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=73&catId=60"&HYPERLINK "http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=73&catId=60"catId=60 

אזהרות מסע: על אף כי אינן מהוות אסמכתא חוקית לביטול ההזמנה, מומלץ לבדוק באם קיימת אזהרת מסע ליעד אליו הנך נוסע/ת. באתר:http://www.mfa.gov.il/MFAHeb/Sherut/travel+advisory .

ביטוח נוסעים ומטען: לא ניתן לבצע ביטוח בצורה רטרואקטיבית. הביטוח יכסה דמי ביטול רק במקרה של אשפוז אישי ו /או מוות קרוב משפחה מדרגה ראשונה. החזר כספי יתקבל מחברת הביטוח ישירות ללקוח.

שער הדולר: שער הדולר לחיוב העסקה יקבע עפ"י שער העברות והמחאות גבוה.  

במסלול פריסת תשלומים בכרטיס אשראי יחויבו בריבית קבועה ומובטחת המהווה פריסה נוחה לבעל הכרטיס.

לתשומת לבך: במידה והעסקה הינה עסקת מכר מרחוק ניתן לבטלה לפי חוק הגנת הצרכן ובתנאי שיעמוד בתנאי החוק. כלל העסקות הינן בהתאם לסעיף 17ד' לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 וכן החובה ל"גילוי נאות בחבילות תיור". חוק הגנת הצרכן יחול רק על מוצרי תיירות המתחילים בארץ. לעניין זה קרוזים המתחילים בחו"ל אינם מוגנים בחוק זה.

ההחזר הכספי יתבצע בדרך התשלום בה שולמה ההזמנה, למעט תשלום במזומן ובמקרה זה ההחזר יתבצע בצ'ק.

'כוח עליון': במקרה של טענה ל"כוח עליון", ניסיון העבר מלמד כי לא קיימת ללקוח זכות ביטול מתוקף טענת כוח עליון. יותר מכך – גם במקרה של מלחמה כוללת חו"ח, בתי המשפט בישראל כבר קבעו, כי מאחר ובישראל מלחמה הינה תרחיש שהוא בגדר הצפוי, הרי גם מצב מלחמה אינו נחשב ל"כוח עליון".

האירועים הביטחוניים המתרחשים בישראל אינם יכולים לעמוד ללקוחות כטענה לביטול עסקה ללא תשלום דמי ביטול כקבוע בהסכם הרכישה

במידה ותעלה כל  מחלוקת ו/או טענה ו/או תלונה ו/או בקשה לפיצוי ו/או טענה לעוגמת נפש ו/או כל טענה אחרת ובמידה ולא יינתן מענה מקובל וראוי מחברתנו, ידוע ומוסכם בין הצדדים כי הסמכות לבירור בעניין הינה המוסד לבוררות של התאחדות סוכני הנסיעות בישראל ומשכנה ברח' ביאליק 12 ת"א.חבילות מבית ג'נסיס

עוד הצעות לחופשות


חברת ג'נסיס טורס בע"מ עוסקת כסוכנות נסיעות במסגרת עבודתה מוכרת ומארגנת חבילות נופש ושירותי תיירות באמצעות ספקי שירות בארץ ובחו"לבאתר ג'ינסיס תיירות

רוצים להרשם ? יש לכם שאלה? מלאו פרטים ונשוב אליכם